x
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
SMLOUVY,
FAKTURACE
Smlouvy, fakturace495 279 246
DISPEČINK NON-STOP
Hlášení havárií, poruch
Hlášení havárií, poruch495 262 663

Tisková zpráva "streetball"

22.08.2022

V HRADCI KRÁLOVÉ S POMOCÍ THHK VZNIKLO NOVÉ HŘIŠTĚ PRO STREETBALL

Otevřít debatu o potřebě rekonstrukce hřišť a sportovních ploch na území města a sami jít příkladem – tak se rozhodli v městem vlastněné akciové společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové. Městský dodavatel tepla a teplé vody přichází s pilotním projektem inciativy, která si klade za cíl upozornit na nutnost rekonstrukcí ploch pro sport v jednotlivých částech Hradce Králové. První se díky jeho přispění otevře už 25. srpna ve 13.00 hod na Slezském Předměstí.


Když si v Tepelném hospodářství Hradec Králové všimli, že s jejich výměníkem v Tiché ulici na Slezském Předměstí sousedí basketbalové hřiště, které by zasloužilo rekonstrukci, rozhodli se, že sami zainvestují do jeho opravy. „Naše investice do nového hřiště pro streetball, který je městskou formou basketbalu, představuje částku přibližně 90 000 Kč a byla vynaložena z větší části na pořízení nového koše s kvalitní deskou zhotovenou z materiálu tlumícího rány míčem, takže lidé z okolních domů nebudou tolik rušeni. Dále se nám podařilo získat i příspěvek výrobce nápoje Semtex Street Water ve výši 10 000 €, který pokryje pořízení nového povrchu hřiště. Na akci se spolu s námi podílejí také Technické služby Hradec Králové,“ říká Jiří Seidler, předseda představenstva Tepelného hospodářství a dodává, že účelem projektu je nejen jednorázová rekonstrukce hřiště, ale především nastartování debaty o potřebě rekonstruovat hřiště a plochy pro sport na území celého města.

Společnost Kofola, výrobce funkčních vod značky Semtex Street Water, podporuje v rámci svého projektu Ihrisko obnovu hřišť a sportovišť zejména v lokalitách sídlišť na Slovensku i v České republice. Poznávacím znamením jsou pestré barvy a rozmanité tvary, které tvoří originální vizuální tvář jednotlivých hřišť. „Jejich příspěvek byl pro realizaci rekonstrukce hradeckého hřiště zcela zásadní, musím říct, že i spolupráce při tvorbě vizuálního řešení byla skvělá," pochvaluje si patron proměny hřiště na hradeckém Slezském Předměstí, bývalý profesionální basketbalista Peter Sedmák. „Moje angažmá v projektu určitě souvisí s tím, že jde o streetballové hřiště. Nicméně rozhodně je potřeba další sportovní plochy na území města rekonstruovat s ohledem na různorodost sportů a sportovních aktivit. Streetball je typický svou dostupností a relativní nenáročností na výbavu, když to zjednoduším, na hřišti jde hlavně o kvalitní koš. Věřím, že hřiště na Slezském Předměstí se stane vyhledávaným místem a třeba i pomůže k další popularizaci streetballu i basketbalu v Hradci Králové,“ doufá Sedmák, který se po konci profesionální kariéry stal sportovním manažerem týmu Královští sokoli Hradec Králové.

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, jejímž stoprocentním vlastníkem je město Hradec Králové, zajišťuje kromě samotného prodeje tepla a teplé vody především investice do rozvodné sítě na území města a její údržbu. Z dosaženého zisku dále odvádí městu dividendu a nad její rámec navíc podporuje kulturu, sport, sociální a další veřejně prospěšné projekty realizované na území Hradce Králové.

Tisková zpráva

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174
Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765

Informace o použití cookies
www.hradecsobe.czwww.magnalink.cz/www.hradeckralove.orgwww.adtt.cz/
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování prezentace.
Cookies jsou anonymní a nejsou žádným způsobem spojené s vaší osobou. Další informace o cookies.