x
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2024
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2024
SMLOUVY,
FAKTURACE
Smlouvy, fakturace495 279 246
DISPEČINK NON-STOP
Hlášení havárií, poruch
Hlášení havárií, poruch495 262 663
Ekologie
Ekologie

Ekologie

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., neprovozuje žádné znečišťující zdroje tepla. Základní ochranu životního prostředí přebírá od výrobce a dodavatele tepla, společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP). Výrobce tepla EOP má na svém zdroji instalován jeden z nejmodernějších systémů, které zaručují velmi vysokou odlučivost škodlivin ze spalovacího procesu, ať už se jedná o popílek, nebo oxidy dusíku a síry. Svým znečišťováním se zdaleka nemůže srovnávat s nízko-emitujícími znečišťovateli ovzduší (plynové a jiné kotelny), neboť ty nikdy nebudou mít tak dokonalé systémy čištění vzduchu po spalování.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., přispívá k ochraně životního prostředí svým jinak ekologickým chováním, plynoucí z normy ISO 14 001 a tlakem na ekologické principy a chování u svých dodavatelů. Společnost reaguje na dnešní ekologické výzvy projekty ozeleňování střech budov předávacích stanic tepla a osazování vhodných střech fotovoltaickými panely, čímž zvyšuje svůj přínos k zelené energetice a zároveň tak přispívá ke snižování nákladů a tím i stabilizaci ceny tepelné energie. Vedle zmíněných opatření se v rámci ekologizace provozu zamýšlí nad projekty ekologické akumulaci tepelné energie v podmínkách tepelného hospodářství.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174
Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765

Informace o použití cookies
www.hradecsobe.czwww.magnalink.cz/www.hradeckralove.orgwww.adtt.cz/
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování prezentace.
Cookies jsou anonymní a nejsou žádným způsobem spojené s vaší osobou. Další informace o cookies.