x
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
SMLOUVY,
FAKTURACE
Smlouvy, fakturace495 279 246
DISPEČINK NON-STOP
Hlášení havárií, poruch
Hlášení havárií, poruch495 262 663

Teplo pro srdce Hradce

Vážení spoluobčané,
naše společnost bude v nadcházejících měsících realizovat rozsáhlé práce spojené s pokračující teplofikací Velkého a Malého náměstí v Hradci Králové a přilehlých ulic. Rádi bychom se Vám již teď omluvili za dočasná dopravní omezení v této lokalitě, bez kterých se tyto práce neobejdou. Budeme postupovat s maximální rychlostí a efektivitou, aby trvaly co nejkratší dobu.
Děkujeme za pochopení!

Postup prací v jednotlivých etapách zachycuje přiložená mapa. Aktuality z průběhu prací na projektu najdete zde.
Veškeré další informace Vám rádi sdělíme na tel. lince +420 731 131 048 v době od 7 do 16 hodin.

Teplo pro srdce Hradce

O projektu teplofikace

Důvodem prací je zájem naší společnosti i města Hradec Králové spojit vyšší nezávislost na dodávkách plynu s možností úspor pro odběratele. Díky této rozsáhlé investiční akci přibude v historickém jádru města míst, které se budou moci připojit na bezpečné a levnější dálkové teplo. V letošním roce tak bude umožněno připojit například všechna odběrná místa Klicperova divadla, budovu historické radnice, bývalé knihovny a další. Harmonogram počítá s realizací v etapách, aby byla zajištěna možnost objízdných tras a nedocházelo ke kolizím s kulturními a společenskými akcemi. Zahájení je plánováno v dubnu, konec prací pak v říjnu. Postupně se práce dotknou krčku mezi Malým a Velkým náměstím směrem k ulici Na Kropáčce, Klicperova, částečně ulic Dlouhá a Úzká, ale i prostranství mezi katedrálou Svatého Ducha a bývalou radnicí. Největší objem výkopových prací přitom bude soustředěn do prázdninových měsíců, kdy pravidelně klesá provoz v celém městě.

„Město a Tepelné hospodářství koordinují dlouhodobě přípravu této důležité investiční akce, která bude jednak krokem k větší nezávislosti na plynu, a za druhé přinese úsporu v nákladech na vytápění pro zdejší odběratele. Takto rozsáhlá investice se pochopitelně bez uzavírek a objízdných tras neobejde, ale prioritou nás všech samozřejmě je, abychom do pohybu pěších a motoristů v historickém centru zasahovali co nejméně,“ vysvětluje hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Stavbaři budou muset navíc svůj postup konzultovat s archeology, Velké náměstí patří k lokalitám s vůbec nejcennějšími nálezy. „Protože se jedná o místo nejstaršího osídlení, jsou tu archeologické nálezy vlastně samozřejmostí. Máme s tím zkušenosti z našich předchozích investičních akcí na tomto místě. Samozřejmostí bude šetrný přístup, přítomnost archeologů a velmi obezřetný postup, zejména u katedrály Svatého Ducha, kde se pod úrovní terénu nalézá historický hřbitov,“ upřesňuje Petr Juránek, místopředseda představenstva Tepelného hospodářství.

Investiční akce je součástí dlouhodobého úsilí města i Tepelného hospodářství o pokračující přechod z původních lokálních plynových zdrojů vytápění na efektivní dálkové teplo. Jeho prostřednictvím zásobuje Tepelné hospodářství více než 24 tisíc odběrných míst na území města, teplo přitom odebírá z Opatovic nad Labem od distribuční společnosti EOP Distribuce. „V uplynulých letech jsme nákladem vlastním i soukromého investora provedli obnovu přemostění Velkého náměstí mezi jižní a severní stranou, což nám nyní umožní rozvést soustavu ulicí Klicperova dál do severní části historického jádra. V rámci celé investiční akce tak bude umožněno napojení dalších míst na starém městě, a navíc současně provedeme i instalaci chrániček pro optická vlákna, což rozšíří možnosti poskytování vysokorychlostního internetu v této lokalitě,“ říká předseda představenstva Tepelného hospodářství Jiří Seidler.

Teplo pro srdce Hradce

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174
Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765

Informace o použití cookies
www.hradecsobe.czwww.magnalink.cz/www.hradeckralove.orgwww.adtt.cz/
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování prezentace.
Cookies jsou anonymní a nejsou žádným způsobem spojené s vaší osobou. Další informace o cookies.