x
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2024
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2024
SMLOUVY,
FAKTURACE
Smlouvy, fakturace495 279 246
DISPEČINK NON-STOP
Hlášení havárií, poruch
Hlášení havárií, poruch495 262 663

Čajkovského ulice dostane nový teplovod, neobejde se to bez kácení

06.03.2024

Ulice Čajkovského v hradeckých Malšovicích se po dlouhých desetiletích dočká potřebné rekonstrukce teplovodu. V úseku mezi výměníkem nedaleko rohu ulic Čajkovského a Štefcova a blízkými bytovými domy č.p. 909, 910 a 967 dojde k položení nového teplovodního vedení, a to ve stejné trase. Nepříjemným, ale nutným zásahem, který s investiční akcí souvisí, bude kácení přibližně tří desítek stromů, které se nacházejí v ochranném pásmu nebo přímo nad potrubím. Na vině jsou zákonné požadavky, aby v koridoru 2,5 metrů na každou stranu od nově položeného potrubí nebyly sázeny žádné dřeviny. V úvahu tak nepřichází nová výsadba stromů na stejném místě, kterou lze v případě jiných stavebních akcí realizovat. "Netěší nás to ani trochu, ale musíme se v obdobných případech držet platné legislativy. Kácení budeme provádět jen v nezbytně nutném rozsahu a situaci od počátku konzultujeme s odborníky v oblasti životního prostředí, například s ornitology, abychom měli jistotu, že v době kácení v korunách nehnízdí ptáci nebo se v dutinách nevyskytují brouci či netopýři. Ačkoliv nemůžeme sázet stromy přímo nad novým teplovodem ani v jeho ochranném pásmu, proběhne v souladu s podmínkami povolení Odboru životního prostředí hradeckého magistrátu náhradní výsadba stromů mimo ochranné pásmo," vysvětluje Jiří Seidler, předseda představenstva Tepelného hospodářství Hradec Králové, které o dálkové rozvody tepla v krajském městě pečuje.  Kácení je plánováno na první polovinu března, stavba samotná pak začne počátkem května a skončit by měla před závěrem letních prázdnin. Nově vysázenou skupinu stromů budou tvořit lípy, javory, líska, duby, borovice, břízy, jerlín a muchovníky.

Čajkovského ulice dostane nový teplovod, neobejde se to bez kácení

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174
Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765

Informace o použití cookies
www.hradecsobe.czwww.magnalink.cz/www.hradeckralove.orgwww.adtt.cz/
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování prezentace.
Cookies jsou anonymní a nejsou žádným způsobem spojené s vaší osobou. Další informace o cookies.