x
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
SMLOUVY,
FAKTURACE
Smlouvy, fakturace495 279 246
DISPEČINK NON-STOP
Hlášení havárií, poruch
Hlášení havárií, poruch495 262 663

Tepelné hospodářství nechybovalo, rozhodl Energetický regulační úřad

17.10.2022

Hradec Králové - Dodavatel tepla a teplé vody, městem stoprocentně vlastněná akciová společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, nechyboval v účtování nákladů. Tak zní závěr správního řízení vedeného Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), který ve společnosti před dvěma lety zahájil kontrolu.

Podkladem pro její uskutčnění bylo oznámení ze strany autorů petice, kteří protestovali proti doúčtování ceny tepla za rok 2019. ERÚ, který je státním úřadem pro regulaci v energetice zřízeným zákonem, tedy nejprve posuzoval, zda v případě tohoto doúčtování postupovalo Tepelné hospodářství správně. Městská společnost mu za tím účelem poskytla více než 2 000 stran dokumentů. Závěr, který ERÚ vynesl v roce 2021, zněl, že se Tepelné hospodářství svým postupem nedopustilo žádného přečinu a do cen tepla nepromítlo jiné než oprávněné náklady. Jediné pochybení, které ERÚ shledal, spočívalo v účtování nákladů na opravy rozvodné soustavy, a proto zahájil se společností správní řízení. V něm však po námitkách Tepelného hospodářství úřad došel k závěru, že spáchání přestupku nebylo prokázáno a správní řízení tak svým usnesením ze 13. října 2022 zastavil. "Pro naši společnost končí více než dva a půl roku trvající období, kdy jsme zpočátku byli terčem kritiky autorů petice a následně jsme se podrobili velmi podrobné kontrole ERÚ. To, že dopadla obhájením správnosti našeho postupu, tedy že jsme po odběratelích nechtěli ani korunu nad rámec oprávněného nároku za realizované dodávky, považuji za úspěch. Stejně tak dle našeho očekávání dopadlo v náš prospěch i správní řízení vedené de facto jen kvůli účetní záležitosti. Věřím, že jsme dostatečně obhájili fungování společnosti, která je nejen republikově téměř nejlevnějším dodavatelem, ale navíc dnes, v časech energetické krize, mimo jiné i účinným nástrojem v rukou města při zajišťování dodávek tepla občanům," říká předseda představenstva společnosti Jiří Seidler.

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové zajišťuje kromě samotného prodeje tepla a teplé vody, primárně nakupovaného od Elektráren Opatovice, především investice do rozvodné sítě na území města a její údržbu. Z dosaženého zisku dále odvádí městu dividendu a nad její rámec navíc podporuje kulturu, sport, sociální a další veřejně prospěšné projekty realizované na území Hradce Králové.

Tepelné hospodářství nechybovalo, rozhodl Energetický regulační úřad

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174
Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765

Informace o použití cookies
www.hradecsobe.czwww.magnalink.cz/www.hradeckralove.orgwww.adtt.cz/
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování prezentace.
Cookies jsou anonymní a nejsou žádným způsobem spojené s vaší osobou. Další informace o cookies.