x
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
SMLOUVY,
FAKTURACE
Smlouvy, fakturace495 279 246
DISPEČINK NON-STOP
Hlášení havárií, poruch
Hlášení havárií, poruch495 262 663

VELKÉ NÁMĚSTÍ OBSADILI STAVBAŘI, OBČANY PROSÍ O POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST

05.05.2023

Hradec Králové – Další místa v historickém centru dosáhnou na dálkové teplo, které z opatovické elektrárny do hradeckých domácností a provozoven dodává městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK).

Práce byly zahájeny v dubnu a potrvají až do října. Důvodem jejich realizace je zájem THHK i města spojit vyšší nezávislost na dodávkách plynu s možností úspor pro odběratele. Díky této rozsáhlé investiční akci přibude v historickém jádru míst, která bude možné připojit na bezpečné a levnější dálkové teplo. V letošním roce se tak bude jednat například o všechna odběrná místa Klicperova divadla, budovy historické radnice a bývalé knihovny i další.  "Velmi pečlivě jsme ve spolupráci s městem rozdělili celou akci do několika etap, aby vše pokud možno nekolidovalo s kulturními či sportovními akcemi, které se na Velkém či Malém náměstí a v přilehlých ulicích konají. Přesto se nevyhneme významnému omezení pohybu vozidel a v menší míře i pěších. Rádi bychom proto znovu požádali veřejnost i návštěvníky historického centra o pochopení a trpělivost. Snažíme se práce maximálně slučovat a zkracovat dobu jejich realizace, aby způsobené komplikace byly co možná nejmenší," vysvětluje Jiří Seidler, předseda představenstva THHK.

Aktuálně stavbaři obsadili prostor naproti Galerii moderního umění, přibližně mezi č. p. 30 a č. p. 17, kde jsou z části již provedeny výkopové práce a v dalších dnech zde bude probíhat pokládka potrubí. "Je proto nezbytné dodržovat přechodné dopravní značení a neparkovat v okolí oplocení, protože vlastní montáž bude probíhat za pomocí jeřábu. Prostorové podmínky starého města jsou poměrně stísněné, a tak skutečně nemáme místa nazbyt," říká Petr Juránek, místopředseda představenstva THHK. Podle něj bude v těchto místech hotovo do 18. června. Další práce byly počátkem května zahájeny v ulicích Klicperova, Tomkova a Úzká, dokončeny by měly být do konce června. Na další místa se stavba rozšíří až začátkem letních prázdnin.

Na staveništi jsou od počátku přítomni také archeologové, kteří nyní pracují zejména ve východní části Velkého náměstí. Podařilo se jim již odkrýt pozůstatky plošných úprav tohoto nejstaršího hradeckého veřejného prostranství ze 13. až 14. století, kdy byl tehdejší povrch vydlážděn valounky a vyložen vodorovnými dřevy. V těchto vrstvách se nachází větší množství náhodně ztracených či odhozených předmětů a jejich částí. Kromě zlomků keramických nádob, často hrnců, pohárů a džbánů se objevují i části dřevěných misek či kovové nálezy, mezi něž patří přezka, část řetězu či hřebíky. "Zajímavá je i kolekce odpadu v podobě odřezků vydělaných kůží, které dokládají činnost ševců či pasířů nebo jiných řemeslníků pracujících s tím to materiálem. Výzkum bude pokračovat podle plánu i v dalších úsecích nejen na Velkém náměstí, ale i přilehlých ulicích," upřesňuje archeolog Radek Bláha z hradeckého Muzea východních Čech.

Podrobnější informace o probíhající teplofikaci centra města najdou zájemci na adrese www.thhk.cz/teploprosrdcehradce, k dispozici je v pracovních dnech od 8 do 16 hodin také telefonní linka +420 731 131 048.

VELKÉ NÁMĚSTÍ OBSADILI STAVBAŘI, OBČANY PROSÍ O POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174
Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765

Informace o použití cookies
www.hradecsobe.czwww.magnalink.cz/www.hradeckralove.orgwww.adtt.cz/
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování prezentace.
Cookies jsou anonymní a nejsou žádným způsobem spojené s vaší osobou. Další informace o cookies.