Ceník dodávky tepla a teplé vody společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody od 1. 1. 2017

Obchodní společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., se sídlem Na Brně 362/15, PSČ 500 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765, tímto v souladu s čl. 3 odst. 8 Obchodních podmínek společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody oznamuje svým odběratelům, že dne 1. 1. 2017 vstupuje v platnost nový Ceník dodávky tepla a teplé vody.

Pro rok 2017 zůstává cena za dodávku tepla a teplé vody ve stejné výši jako byla v roce 2016 :

-          předběžná cena za jednotku tepla na výstupu z centrální předávací stanice a tepla pro společný ohřev vody 398,70 Kč/GJ bez DPH

-          předběžná cena za jednotku tepla na výstupu ze sekundárního rozvodu a domovní předávací stanice 442,97 Kč/GJ bez DPH

-          cena za jednotku studené vody pro společný ohřev vody 90,09 Kč/m3 bez DPH

Nový ceník je rovněž dostupný na internetových stránkách společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. http://www.thhk.cz/cs/cenik-sluzeb a v sídle společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Datum: 28.11.2016
Odstávky