9.9.2009 - Den otevřených dveří městské knihovny na Moravském předměstí

Dne 9.9.2009 pobočka městské knihovny Hradce Králové na Moravském předměstí oslavila rok svého působení v prostorách výměníku C33 Tepelného hospodářství Hradce Králové, a.s.
V prostorách bývalé školky Pohádka byl tento den připraven den otevřených dveří. Zapomnětlivým čtenářům byly prominuty všechny poplatky za nedodržení výpůjční lhůty, novým čtenářům byla umožněna registrace zdarma. Pro téměř 200 dětských čtenářů ze ZŠ Štefánikova připravila knihovnice paní Zdena Horská společně s maskotem tepelného hospodářství Joulíkem řadu soutěží. Dětem za jejich návštěvnost knihovny a četbu knih přišli osobně poděkovat zástupce Města Hradce Králové – pan Ing. Martin Soukup, ředitel THHK pan Ing. Jiří Seidler a ředitel ZŠ Štefánikova pan Mgr. Roman Polda. Všichni pánové zmínili nezastupitelnost četby v životě dětí a připomenuli, že jen díky spojením sil města a tepelného hospodářství mohl vzniknout tento chvályhodný projekt. Za Město Hradec Králové patří díky za zřízení městské knihovny v prostorách výměníku také panu ing. Jaroslavu Grohovi, předsedovi Komise místní samospávy Moravské Předměstí – jih. Byl to právě on, kdo dal první impuls k jednání o přidělení prostor zrušené MŠ Pohádky knihovně. Jménem ředitelky KMHK Mgr. Lenky Václavíkové-Antošové poděkoval všem pánům za knihovnu a zejména čtenáře vedoucí pobočky pan Ivan Klabal. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a přejeme knihovně další rozvoj a mnoho dalších spokojených čtenářů.
Datum: 10.9.2009
Odstávky