Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. (THHK) oznamuje svým zákazníkům, že v úterý 10. června 2014 bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem odstávky je provedení komplexní tlakové zkoušky horkovodních (primárních) rozvodů v celé soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice, a.s.. Úkolem je prověřit stav a zajistit spolehlivost primárních tepelných sítí během příští topné sezóny.
 

Vlastní tlaková zkouška bude zahájena v 8:30 hodin, a předcházet jí bude v době od 6:00 postupné uzavírání jednotlivých předávacích stanic tak, aby byly všechny do zahájení tlakové zkoušky odpojeny od soustavy.

Po celou dobu zkoušky budou v pohotovosti všechna servisní vozidla Tepelného hospodářství Hradec Králové. Preventivně posílí i dispečink, kde budou občanům Hradce k dispozici tři telefonní čísla pro případné dotazy.


V případě, že nebude zjištěna žádná závada, mělo by dojít k postupnému obnovení dodávek teplé vody od 18ti hodin.


Telefonní čísla na dispečink THHK

Tel. 1 - 495262663

Tel. 2 - 495279165

mobil. 731 439 649


Děkujeme za pochopení
Datum: 22.5.2014
Odstávky