Prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců chce společnost THHK a.s. podpořit přerod společnosti v moderní obchodní společnost podle světových standardů a pozvednout její technologickou úroveň. Díky vzdělávání budou vytvořeny předpoklady pro odborný růst zaměstnanců, což přispěje k dosažení jejich osobních cílů i cílů firmy.       Vzdělávání proběhne napříč celou firmou. Školen bude vrcholový a střední management firmy, pracovníci obchodního, ekonomického, investičního a provozního úseku a pracovníci dispečinku. Celkem bude proškoleno 69 osob a bude zrealizováno 267 osobokurzů.     

V roce 2010 v rámci projektu proběhlo školení interních lektorů, které se zaměřilo na rozvoj presentačních dovedností pracovníků a budování vztahů s veřejností. Dále bylo zahájeno proškolení všech zaměstnanců v problematice ISO 9001, ISO 14001 a TQM.     

Projekt je dvouletý. V roce 2011 a 2012 budou zaměstnanci dále vzděláváni např. v specializované teplárenské IT problematice, získají znalosti v oblasti analýzy rizik a controllingu, školení technických pracovníků přispějí ke snížení poruchovosti teplovodního vedení a počtu odstávek potrubního systému.      

Na základě získaných zkušeností bude vytvořen unikátní komplexní program specifického vzdělávání, podle kterého budou zaměstnanci vzděláváni v následujících letech.       
Datum: 27.4.2011
Odstávky