Závady na předávacích stanicích B2, B3 a B7 byly odstraněny. Předpokládané uvedení do opětovného provozu je naplánovanáno na středu 8. června od 22.30 h. Za komplikace se všem odběratelům omlouváme.


Přehled odstávek najdete zde:

http://mapy.thhk.cz/tms/html/thhk_odstavky/index.php?ID_ODSTAVKY=-1

V případě dalších dotazů volejte dispečink THHK:
Tel. 1 - 495262663
Tel. 2 - 495279165
mobil. 603 861 714

Všem našim odběratelům se tímto omlouváme za případné problémy s dodávkami tepla a teplé vody.
Datum: 6.6.2011
Odstávky