V Hradci Králové nepoteče z důvodu zkoušky teplá voda

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. (THHK) oznamuje svým zákazníkům, že v úterý 9.června 2015 bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem odstávky je provedení komplexní tlakové zkoušky horkovodních (primárních) rozvodů v celé soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice, a.s.. Úkolem je prověřit stav a zajistit spolehlivost primárních tepelných sítí během příští topné sezóny.

Vlastní tlaková zkouška bude zahájena v 8:30 hodin, a předcházet jí bude v době od 6:00 postupné uzavírání jednotlivých předávacích stanic tak, aby byly všechny do zahájení tlakové zkoušky odpojeny od soustavy.

Po celou dobu zkoušky i po ní budou v pohotovosti všichni servisní pracovníci Tepelného hospodářství Hradec Králové. V případě potřeby posílí i dispečink, zde budou občanům Hradce Králové k dispozici tři telefonní čísla pro případné dotazy.

V případě, že nebude zjištěna žádná závada, mělo by dojít k postupnému obnovení dodávek teplé vody od 18ti hodin.

Kontakt: Pavel Horák, provozní náměstek THHK, tel. 603 216 701, e-mail: horak@thhk.cz

Telefonní čísla na dispečink THHK

Tel. 1 - 495262663

Tel. 2 - 495279165

mobil. 731 439 649
Datum: 9.6.2015
Odstávky