Hradec Králové – Spor mezi městskou společností Tepelné hospodářství Hradec Králové a Elektrárnami Opatovice o navýšení cen tepla pro rok 2014 byl ukončen po půl roce smírnou cestou. Obě strany podepsaly memorandum, ve kterém se dohodly na vzájemné spolupráci, která by měla i nadále udržet nejnižší cenu tepla pro královéhradecké občany a zvyšovat kvalitu dodávek tepla a teplé vody.

„V rámci řízení před úřady došlo ke vzájemnému dialogu, vyjasnění si argumentů a pochopení vzájemných postojů. Vše pak bylo završeno historickým „Memorandem o porozumění“ mezi oběma společnostmi, které ho v minulých dnech potvrdily podpisem,“ komentoval ukončení sporu ředitel Tepelného hospodářství Hradec Králové Jiří Seidler.

Spolupráce bude výhodná pro obyvatele Hradce Králové

A čím je tato dohoda historická? Například tím, že obě společnosti shodně deklarují zájem rozvíjet soustavu systému zásobování teplem na území města Hradec Králové tak, aby v Hradci Králové nevznikaly nové komíny a znečišťovatelé zdejšího životního prostředí. V memorandu se také obě společnosti zavazují ke vzájemné informovanosti v oblasti obchodních a technologických aktivit.

„Obě strany chtějí udělat maximum pro to, aby byla současná unikátní soustava zásobování teplem zachována a nemuselo docházet k nucenému nárůstu cen tepelné energie ze soustavy,“ prozrazuje jeden z důležitých argumentů pro spolupráci ředitel Jiří Seidler.

Opatovice mají zajištěny dodávky uhlí do roku 2035

Elektrárny Opatovice deklarují zajištění dodávek uhlí do roku 2035 a zájem dlouhodobě Systém zásobování teplem provozovat. V technické oblasti se Tepelné hospodářství Hradec Králové zavázalo dodržovat vychlazování zpáteční větve primárního horkovodu a dodržovat další technické parametry dodavatele.

Obě společnosti také chtějí do budoucna kalkulovat cenu tepelné energie stále na úrovni jedné z nejnižších v České republice a být tak i nadále nejlevnější a nejefektivnější alternativou pro dodávku tepelné energie na území města Hradec Králové.
Datum: 25.6.2014
Odstávky