Hradec Králové – Zákazníci Tepelného hospodářství Hradec Králové (THHK) se budou od ledna 2014 řídit podle nových tarifních ceníků, které reagují na změnu ceníků Elektráren Opatovice (EOP). Přesto se jim celé zvýšení cen od EOP nepromítne do jejich plateb za teplo.

Představenstvem společnosti THHK byl schválen nárůst základní ceny tepla, tj. tepla na výstupu ze sekundárního rozvodu a domovní předávací stanice o 6,31 procent. Cena tohoto tepla pro rok 2014 tak bude pro domácnosti a konečné odběratele společnosti činit 397,90 Kč/GJ bez DPH.

„Společnost nárůstem ceny reaguje na oznámení generálního dodavatele tepla Elektráren Opatovice (EOP), která se rozhodla navýšit nákupní cenu tepla pro THHK z primárních horkovodů o 8,45 procent,“ komentuje situaci Jiří Seidler, ředitel Tepelného hospodářství Hradec Králové.

Královehradecká městská společnost THHK přesto patří i nadále svými cenami mezi nejlevnější energetické společnosti v České republice, které dodávají teplo a teplou vodu do desítek tisíc domácností a několika stovek institucí. Tuto strategii nízkých cen chce THHK dodržet i dlouhodobě do budoucna.
Datum: 29.11.2013
Odstávky