Hradec Králové – Počínaje 1. srpnem 2014 vzrostou v Hradci Králové mírně ceny tepla a teplé vody. Sekundární cena na výstupu ze sekundárního rozvodu a domovní předávací stanice tak vzroste o 2,51% na 407.9 Kč/GJ (bez DPH), a cena pro ohřev vody a na výstupu z centrální předávací stanice pak o 2,61% na 367,55 Kč/GJ (bez DPH).

„K této změně jsme nuceni přistoupit z důvodu výjimečně teplého počasí v průběhu loňského roku, kdy registrujeme pokles dodávek o 15 %. Usilovali jsme o to, aby současné navýšení cen bylo co nejnižší,“ vysvětlil ředitel Tepelného hospodářství v Hradci Králové Jiří Seidler. „Díky přijatým úsporným opatřením v rámci celé společnosti by se nemělo současné zvýšení cen zákazníků příliš dotknout,“ dodává ředitel Seidler.

Zálohové platby zůstanou nadále stejné

I přes navýšení cen teplené energie společnost neuvažuje o změně rozpisu záloh a v platnosti tak zůstává Rozpis záloh účinný od 1. 1. 2014. Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové usiluje i nadále o to, aby cena tepelné energie ze soustavy Sytému zásobování teplem (SZT) na území města Hradec Králové byla jednou z nejnižších v rámci České republiky.

Královéhradecká městská společnost Teplené hospodářství Hradec Králové svými cenami i nadále patří mezi nejlevnější teplárenské společnosti v České republice, které dodávají teplo a teplou vodu do desítek tisíc domácností a několika stovek institucí. Tuto strategii nízkých cen tak chce Tepelné hospodářství udržet i dlouhodobě do budoucna.
Datum: 25.6.2014
Odstávky