Úplně na začátku byla jako vždy žena - a ne ledajaká, byla to žena z naší společnosti, naše kolegyně a dobrá kamarádka. Ta nám na začátku dubna oznámila, že bude maminkou, z čehož jsme měli všichni radost. Odtud už byl malý krůček k nápadu, jehož strůjcem byl ředitel společnosti ing. Jiří Seidler.

Nápad zněl – vybudování Mateřského centra – relaxační místnost pro nastávající a budoucí matky s dětmi.

Začala organizace práce - první obrysy MC se začaly rýsovat:

  • Nápad
  • Návrh rozpočtu - cca 20 000 Kč
  • Časový harmonogram prací - 25. 4. 2013 - 10. 5. 2013
  • Nákupy
  • Realizace


Osobou odpovědnou za celý projekt jsem byla určena já.

Náš návrh, co se týká rozpočtu i časového harmonogramu prací, byl schválen vedením organizace i odborovou organizací ZV, která nám přispěla darem 5 000 Kč na nákupy.


Nyní už začal kolotoč prací. Nejprve jsme místnost potřebovali vymalovat, požádala jsem p. Blatníka o pomoc. Josef Blatník naší žádosti vyhověl a poslal nám p. Dunka a p. Voltra, kteří nám místnost vymalovali.

Doma jsem si připravovala různé návrhy, jakou by naše MC mělo mít finální podobu. Vytvořila jsem několik návrhů, ale pořád to nebylo ono. Začala jsem hledat pomoc na internetu, jak vypadají jiná MC.

Postupně jsem překreslovala a přepočítala náš rozpočet, do kterého jsem se chtěla vejít. Přitom jsem obcházela obchody a obchůdky s dětským nábytkem a hračkami a zároveň zjišťovala, co je vlastně na trhu a jaké jsou cenové relace. Vzhledem k tomu, že doma mám již přerostlé děti, moje představa byla omezená. O to větší radost mě čekala, když se podařilo něco pěkného sehnat. Při mých výletech po nákupech mi zdatně sekundovala pí. Kopečná.


Nakonec se nám vše podařilo nakoupit a my mohli naší místnost doladit do finální podoby.Při závěrečných pracích nám pomáhali kolegové p. Paclt, p. Rajnoha, p. Zezulka a p. Tomek.

Na celou realizaci projektu jsme měli 25 000 Kč.

Celý projekt stál 20 897 Kč, zpět do sociálního fondu bylo vráceno 4 102 Kč.


Slavnostní otevření našeho Mateřského centra bylo určeno na 6. 5. 2013, stihlo se ještě v předtermínu původního časového harmonogramu.


Myslím si, že se MC povedlo a všem se zde líbilo. Chtěla bych, aby si zde stávající i budoucí maminky s dětmi odpočinuly, relaxovaly a využívaly k plné spokojenosti.


Tikalová Libuše

asistentka a recepční obchodního oddělení
Datum: 20.5.2013
Odstávky