Tepelné hospodářství dává do rozvodné sítě ročně desítky milionů
Pokud nezvýší cenu tepla dodavatel, pak jeho cena od Tepelného hospodářství Hradec Králové pro odběratele zůstane i v příštím roce stejná, případně může klesnout. V rozhovoru pro Radnici to říká Jiří Seidler, předseda představenstva a ředitel této městské společnosti, která dodává teplo a teplou vodu téměř 80 tisícům obyvatel.
Právě jste ukončili topnou sezonu. Jaká byla?
Hodnotíme ji pozitivně. Prodej tepla byl v roce 2015 zhruba stejný jako v roce předchozím. Velmi dobré výsledky hospodaření ukazují na to, že jsme se s trendem “teplých zim“ dobře vyrovnali. Daří se nám zvyšovat efektivitu provozu technické infrastruktury snižováním ztrát a zaváděním nových technologií, využívající zbytkové teplo nebo obnovitelné zdroje. Nejen do údržby, ale i do jejího rozvoje a optimalizace rozvodné sítě každoročně investujeme desítky miliónů korun. V současnosti spravujeme asi 60 kilometrů teplovodních tras, kde je umístěno potrubí v celkové délce 230 kilometrů. To je vzdálenost z Hradce do Prahy a zpět. V roce 2015 bylo při realizaci všech plánovaných či poruchových oprav rozkryto 421 metrů tras teplovodu. Došlo tak k celkové výměně 1 650 metrů rozvinuté délky potrubí. Veškeré práce byly načasovány a organizovány tak, aby dopad vynucených výluk v dodávce tepla a teplé vody pro naše koncové odběratele byl minimální.
Odběratele nejvíce zajímá cena tepla, bude se v příštích letech nějak měnit?
Pro příští rok předpokládáme, že pokud nedojde k nárůstu ceny tepla od našeho dodavatele, pak se cena zachová na stejné úrovni, popřípadě může i klesat. Snažíme se maximálně brzdit nárůst cen tepla, a to nejen vytvářením konkurence na trhu s teplem, ale i tím, že zlepšujeme efektivitu našich technologií. Ztráty v naší tepelné soustavě dosahují hodnoty 6,2%, což patří mezi nejlepší výsledky v ČR. To významně přispívá k dlouhodobé stabilitě ceny tepla pro naše odběratele. V minulém měsíci jsme byli potěšeni skutečností, že nás Energetický regulační úřad zařadil do seznamu tzv. účinných soustav. Tím jsme se stali členy exkluzivní skupiny tepelných soustav v ČR, se kterými se bude v budoucnu zacházet s větší mírou ochrany a podpory pro zachování.
Co čeká THHK v příštích letech?
Hradec Králové zažívá boom ve výstavbě bytů. Pracujeme na rozsáhlém plánu developerských projektů, v rámci kterých se chceme stát partnery a napojit nové bydlení v Hradci na spolehlivou a stabilní síť. Naše technické řešení, které investorům nabízíme, umožňuje ušetřit cenné prostory v objektech. Budoucím obyvatelům tak odpadá údržba technického zázemí vytápění budovy a zároveň tím snižujeme riziko škody při haváriích. Z připravovaných projektů mohu zmínit, že jednáme se společnostmi, které připravují rozsáhlou bytovou výstavbu v lokalitách Nové Farářství a Třebeš, kde dodáváme naše technologie a teplo. Zmiňme dále projekty Pilot 1 až 3 v lokalitě Nový Hradec, kde se jedná o významnou výstavbu bytových komplexů a další. Vedle toho budeme pokračovat v naší dlouholeté podpoře některých sportovních, především mládežnických aktivit ve městě, ale i sociálních a kulturních projektů.
Představenstvo a management společnosti bude i v dalších letech usilovat o stabilizaci koncových cen pro naše odběratele a naplňování základního poslání společnosti, a tím přispívat k rozvoji společenského a kulturního života ve městě. (red)
Datum: 11.5.2016
Odstávky