Hradec Králové – Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. oznamuje svým odběratelům, že provedla pravidelné vyúčtování plateb za dodávku tepla a teplé vody za rok 2008.
Ekonomický náměstek Jiří Jiroušek uvádí „I když máme na provedení tohoto pravidelného vyúčtování termín 90 dní od počátku roku, tak díky novému informačnímu systému a práci zaměstnanců můžeme konstatovat, že bylo provedeno celkové vyúčtování plateb za dodávku tepla a teplé vody za rok 2008." Jak dále uvedl obchodní náměstek Jaromír Němec, „Odběratelé v nejbližších dnech naleznou ve svých schránkách fakturu s přeplatkem nebo nedoplatkem za teplo a teplou vodu a dále rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu pro jejich odběrné místo."


Datum: 16.3.2009
Odstávky