V úterý 11. června 2013 bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem odstávky je provedení každoroční komplexní tlakové zkoušky horkovodních (primárních) rozvodů v celé soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice. Ta má za cíl prověřit stav a zajistit spolehlivost primárních tepelných sítí během následují topné sezóny.


„Vlastní tlaková zkouška bude zahájena v půl deváté, a předcházet jí bude v době od šesti hodin postupné uzavírání jednotlivých předávacích stanic tak, aby byly všechny do zahájení tlakové zkoušky odpojeny od soustavy,“ vysvětluje provozní náměstek Tepelného hospodářství v Hradci Králové Pavel Horák.


Ten dnes také potvrdil, že po celou dobu zkoušky budou v pohotovosti všechna servisní vozidla Tepelného hospodářství Hradec Králové. Preventivně posílí i dispečink, kde budou občanům Hradce k dispozici tři telefonní čísla pro případné dotazy.


„V případě, že nebude zjištěna žádná závada, mělo by dojít k postupnému obnovení dodávek teplé vody od 18ti hodin,“ dodal Pavel Horák z hradeckého tepelného hospodářství.


Telefonní čísla na dispečink THHK

Tel. 1 - 495262663

Tel. 2 - 495279165

mobil. +420 603 861 714
Datum: 24.5.2013
Odstávky