Dodávky tepla hradeckým odběratelům budou v nadcházející topné sezoně i přes trvající spor mezi opatovickou elektrárnou a těžařskou společností Czech Coal o dodávkách uhlí zachovány. V rozhovoru pro zpravodaj Radnice to tvrdí Jiří Seidler, ředitel městské společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, která dodává teplo zhruba 24 tisícům domácnostem.


Jelikož jste závislí na dodávkách tepla z opatovické elektrárny, mají se lidé v Hradci Králové bát, že v zimě zůstanou jejich radiátory studené?

Chtěl bych jednoznačně garantovat, že pro nadcházející topnou sezonu bude ze strany Tepelného hospodářství zachována dodávka tepla. Uhlí ze společnosti Czech Coal je do opatovické elektrárny podle našich informací dodáváno plynule a je ho takové množství, že kdyby mělo sloužit jen pro výrobu tepla, tak by vystačilo na více topných sezón. Ostatně, obnovení dodávek uhlí pro výrobu tepla nařídil soud do 31.12.2012 v předběžném opatření. Dále elektrárna disponuje 3 měsíčními zásobami uhlí pro kogenerační provoz. Pokud by tedy došlo k přerušení dodávky pro město Hradec Králové, nebylo by možné vnímat takovouto situaci jinak, než jako svévoli elektrárny, která by za to musela nést plnou odpovědnost. Navíc jsem jednoznačně přesvědčen, že nehrozí ani situace, kdy by se topilo na nižší teplotu než obvykle. Vedle již zmíněného, Elektrárny Opatovice disponují záložními zdroji, které by případný teplotní rozdíl měly snadno pokrýt.

Nehrozí kvůli sporu zdražení tepla?

Co se týká vývoje ceny tepla na nejbližší topnou sezonu, tak zatím nemáme od našeho dodavatele žádnou informaci. Pokud by mělo dojít k prudkému navýšení ceny, tak budeme dělat ve spolupráci s městem všechno pro to, aby se neprojevilo v této topné sezoně, ale bylo rozloženo do podstatně delšího časového období. Pokud by ze strany opatovické elektrárny došlo i tak k prudkému navýšení ceny, tak použijeme ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem všechny dostupné zákonné možnosti. Mohli bychom například úřad požádat o stanovení cenové hladiny pro dodávku tepla pro konkrétní topné období. Chtěl bych naše obchodní partnery ubezpečit, že budeme chránit jejich zájmy.

Prováděli jste přes léto nějaké větší opravy na rozvodné síti ve městě?

V letošním roce jsme do oprav uvolnili řádově 10 milionů korun a dalších 15,5 milionů do investic, což není malá částka. Myslím, že vizitkou naší práce je i to, že za poslední dva roky neevidujeme žádný větší výpadek v dodávce tepla. V letošním roce jsme se zaměřili spíš na drobnější opravy. Na zahájení letošní topné sezony jsme plně připraveni, takže pokud by teplota poklesla pod zákonem určenou mez, okamžitě na to zareagujeme.

V souvislosti se sporem vašeho dodavatele tepla s další privátní společností se přímo nabízí otázka, zda do budoucna nezvažujete vytvoření vlastních zdrojů tepla?

V současné době skutečně posuzujeme možnost výroby tepla vlastními zdroji. Nabízí se moderní technologie v oblasti kogeneračních jednotek. V současnosti již máme rozpracován pilotní projekt, na kterém chceme otestovat možnost výroby tepla a jeho následnou dodávku do sítě. Tím bychom mohli do budoucna, pokud by spor obou privátních firem neměl pozitivní výsledek, tyto jednotky instalovat, a tím stabilizovat vývoj ceny tepla pro naše odběratele. Smluvní ujednání s dodavatelem již zdárně proběhla a v tomto roce bychom rádi zajistili veškerá povolení ve správních řízeních. Vlastní instalace jednotky je velice rychlá. Pokud by výstupy z pilotního projektu byly pozitivní a spor mezi elektrárnou a Czech Coal nevedl ke kýženému konci, mohli bychom už v příštím roce uvažovat o instalacích dalších kogeneračních jednotek.

Martin ČERNÝ, Radnice 
Datum: 18.9.2012
Odstávky