Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.(THHK) oznamuje svým zákazníkům, že v pondělí dne 6. června 2011 bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem odstávky je provedení komplexní tlakové zkoušky horkovodních (primárních) rozvodů v celé soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice,a.s.. Úkolem je prověřit stav a zajistit spolehlivost primárních tepelných sítí během příští topné sezóny.
Vlastní tlaková zkouška bude zahájena v 8:30 hodin ,a předcházet jí bude v době od 6:00 postupné uzavírání jednotlivých předávacích stanic tak, aby byly všechny do zahájení tlakové zkoušky odpojeny od soustavy.
Po celou dobu zkoušky budou v pohotovosti všechna servisní vozidla Tepelného hospodářství Hradec Králové.
Preventivně posílí i dispečink, kde budou občanům Hradce k dispozici tři telefonní čísla pro případné dotazy.
V případě, že nebude zjištěna žádná závada, mělo by dojít k postupnému obnovení dodávek teplé vody od 18ti hodin.
Telefonní čísla na dispečink THHK
Tel. 1 - 495262663
Tel. 2 - 495279165
mobil. 603 861 714


Datum: 27.5.2011
Odstávky