Tepelné hospodářství HK

Řídí Tepelné hospodářství v Hradci Králové a ve volném čase pomáhá vést tamní mateřské centrum Domeček. Jiří Seidler ví, že manažerské zkušenosti můžou být často užitečnější než příspěvek na konto. "Snažíme se centrum rozvíjet - propagací, hledáním sponzorů či konzultací v oblasti řízení," popisuje Seidler. Podobně jako on se bez nároku na honorář angažují v místních organizacích také jiní manažeři Tepelného hospodářství Hradec Králové. Například v místním hokejovém klubu se zaměřením na výchovu mladých talentů. Zaměstnanci podniku pak například pomáhají při organizaci hradeckého dětského dne. Vedení Tepelného hospodářství také přispívá veřejně prospěšným organizacím i peněžně, zhruba dvěma a půl miliony korun ročně. "Naši marži tvoří občané Hradce Králové. Proto by jim její část měla být vrácena formou podpory projektů v oblasti sociálních služeb, kultury a sportu," míní ředitel Seidler.


H. R. G.

Východočeská Litomyšl se pyšní unikátním zámeckým areálem pod patronací UNESCO, historická krása do města přivádí turisty. Přesto se místní rozhodli před dvěma lety založit občanské sdružení Generace 89, které se snaží učinit Litomyšl atraktivní i pro lidi, kteří v ní žijí každý den. Iniciátorem jeho vzniku byl obchodní ředitel tamní tiskárny H. R. G. Daniel Brýdl, připojili se i další kolegové z firmy a řada dalších aktivních obyvatel Litomyšle. "Naše sdružení pořádá kulaté stoly týkající se například využití veřejného prostoru ve městě či aktivního občanství. Iniciovali jsme také podání projektu do soukromé nadace Proměny, díky kterému by v Litomyšli mělo dojít k investici 25 milionů korun do úpravy nábřeží řeky Loučné," líčí manažer tiskárny Daniel Brýdl. Sdružení pořádá i bleší a farmářské trhy, jeho vybraní zástupci také kandidují v místních volbách.

Kinstellar

Partnerka advokátní kanceláře Kinstellar Hana Gawlasová říká, že poskytování bezplatného právního poradenství je od roku 2008 součástí jejich odpovědného podnikání, kterému ve firmě ale říkají Investice do komunity. "Právní pomoc není dostupná všem a využití služeb zprostředkovatele (Pro bono aliance a TrustLaw) nám umožňuje pomáhat tam, kde je to naléhavě zapotřebí," uvádí právnička, která má od roku 2008 koordinaci právníků - dobrovolníků z její kanceláře na starosti. Občanskému sdružení, které podporuje zapojení lidí se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením, připravovali loni právníci z Kinstellar smlouvy.

Radili i organizaci na ochranu zvířat, jak dosáhnout změny právní úpravy v této oblasti.


Loni pomáhali také mladému muži, který onemocněl schizofrenií a nebyl schopen uvědomovat si například důsledky uzavíraných smluv, jízd městskou hromadnou dopravou bez platného jízdného, nezaplacení pokuty. "Právní kancelář ho zastupovala v řadě exekučních řízení a při jednání s některými věřiteli. Dále jsme poskytovali klientovi pomoc při zastupování ve sporu o výživné s otcem, který klientovi odmítal přispívat," popisuje pomoc Gawlasová.
Datum: 4.2.2013
Odstávky