29. leden 2010
Termosnímkování zabránilo havárii
Napsali o nás

Název zdroje: Právo
Datum vydání: 29.01.2010

Termovizní snímkování, které koncem minulého roku spustila společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, má již své praktické využití, když byl identifikován výrazný únik tepla na ulici Markovická v části Slezského Předměstí. Závada byla v reakci na první výstupy termokamer ihned odstraněna.

"Nový projekt dokázal přesně odhalit místo úniku tepla. Poruchu jsme vyřešili opravou za 30 tisíc korun. V případě havárie by se cena vyšplhala nejméně na čtyřnásobek," uvedl ředitel firmy Jiří Seidler a dodal, že v současné době probíhá vyhodnocování problémových oblastí Slezského Předměstí a Pouchova.

Novátorský projekt sledování města reaguje citlivě i na nepatrné změny teplot. Ty zaznamenává do termosnímkové mapy s přesným lokalizováním problematického místa. "Z prvních výsledků je zřejmé, že nám projekt usnadní posílení bezpečnosti při dodávkách energií a pomůže určit místa, kde je potřeba přednostně investovat do obnovy zastaralé tepelné infrastruktury," upřesnil Seidler.

Distribuční síť tepelné energie v krajském městě neprošla v posledních 20 letech výraznou obnovou. Modernizace v nejstarších částech teplovodního vedení je nutná a bude reakcí na komplexní výstup z termovizního sledování. Základní informace o projektu termovize lze už nyní nalézt na internetu, první tepelné mapy budou na webu zveřejněny koncem února. Z nich občané Hradce vyčtou i tepelné závady na svých staveních.
27. leden 2010
Díky termovizi předešli havárii
Napsali o nás

Název zdroje: Mladá fronta Dnes
Datum vydání: 27.01.2010

Hradec Králové - Termovizní snímkování, které koncem minulého roku zahájilo Tepelné hospodářství Hradec Králové, přineslo první výsledky. Díky němu se podařilo předejít případné havárii na rozvodech tepla v Markovické ulici na hradeckém Slezském Předměstí. Snímek odhalil poškozené místo včas a poruchu se podařilo odstranit s minimálními náklady.
Právě předcházení haváriím je jedním z důvodů snímkování. "Termovize dokázala velice přesně odhalit místo, kde docházelo k úniku tepla. Poruchu jsme vyřešili opravou za třicet tisíc korun," uvedl ředitel Tepelného hospodářství Jiří Seidler.

V případě havárie by se cena opravy vyšplhala nejméně na čtyřnásobek. Z prvního úspěchu je zřejmé, že by se stotisícová investice měla několikanásobně vrátit. "S termomapou dokážeme v přenosové soustavě ve městě velice přesně odhalit problematická místa, kde dochází k tepelným ztrátám," řekl Seidler. Poruchy na starém potrubí přitom nejsou výjimkou. Síť, jíž se po krajském městě rozvádí teplo, totiž v posledních dvaceti letech neprošla výraznou obnovou. Nejstarší úseky teplovodního potrubí je proto třeba modernizovat a termokamera rekonstrukci urychlí. Pomocí termovize lze nalézt i zasypané či zakryté kontrolní šachty a přesně určit trasy starých rozvodů tepla.

"Ke starým rozvodům mnohdy chybí technická dokumentace. Termosnímky by nám mohly pomoci přesně určit, kudy potrubí vede," uvedl náměstek ředitele společnosti Petr Juránek. Z tepelné mapy by měli mít užitek i obyvatelé krajského města, protože firma koncem února snímky zveřejní na svých webových stránkách. Z map budou moci lidé vyčíst i úniky tepla ve svých domech.
27. leden 2010
Termosnímkování se Hradci vyplatilo
Napsali o nás

Název zdroje: Hradec Králové
Datum vydání: 27.01.2010

Letecké focení tepelných úniků už přineslo první hmatatelné ovoce. S tak zvaným termovizním snímkováním začala ve městě společnost Tepelné hospodářství teprve loni na konci roku. Už nyní ale pomohlo zabránit havárii, která by stála desítky tisíc a poškodila obyvatele v zasažené oblasti.
(více na http://zpravy.hradeckralove.cz/clanek.php?id=2199)

13. leden 2010
Hradec zkoumá termokamera
Napsali o nás

Název zdroje: MF Dnes (mutace Královéhradecký kraj)
Datum vydání: 13.01.2010

Hradec Králové - Termovizní kamera, tedy zařízení rozlišující teplotu fotografovaného povrchu, už nehledá jen uprchlé trestance či pohřešované osoby, ale v Hradci Králové by měla odhalovat úniky tepla. Na konci loňského roku společnost Tepelné hospodářství Hradce Králové, která rozvádí po městě teplo z opatovické elektrárny, začala Hradec snímkovat. Fotografie budou moci využít i majitelé domů.

Nejrozsáhlejší snímkování v Česku, projekt, na kterém spolupracuje i radnice, je unikátní v tom, že jde o první tak rozsáhlé snímkování města s tímto zaměřením v České republice. "Zatím jde jen o pilotní projekt, který by měl ověřit, zda jsme schopni tímto způsobem zjistit úniky tepla z naší rozvodné sítě. Tím chceme také předcházet haváriím," řekl ředitel společnosti Jiří Seidler.

Z termovizních kamer se kromě toho dají získat i informace o únicích tepla ze střech domů, tras inženýrských sítí a z dalších míst. Snímky pak mohou sloužit ve městě i firmám a lidem, kteří si z nich mohou zjistit úroveň tepelných úniků ze svých domů. Z fotografií jednotlivých míst vznikne ucelená mapa.

"Bude sloužit i obyvatelům města jako podnět k tomu, aby se začali zabývat tepelnými izolacemi na svých domech," řekl náměstek ředitele společnosti Tepelné hospodářství Petr Juránek. Dodal, že při analýze je potřeba vzít v úvahu, jaký materiál je na fotografovaném objektu zobrazen: "Například střecha z plechu se bude na mapě jevit jako studená, ale přesto tam k únikům tepla může docházet." Termovizní kamera zatím zachytila asi třetinuměsta. "Není to levná záležitost. Proto jsme fotografovali jen část města, například Velké náměstí, Slezské Předměstí a část Pouchova," řekl Juránek. Snímky pořídila hradecká firma Argus Geo Systems. Na základě výsledků, které by mohly být známy do dvou měsíců, se rozhodne o tom, zda se do projektu zahrne i zbytek krajského města.

Firma tvrdí, že kamera může ušetřit miliony korun. Asi stotisícová investice by se tak měla několikanásobně vrátit. "S termomapou dokážeme velice přesně odhalit problematická místa ve městě, kde dochází k tepelným ztrátám v přenosové soustavě," uvedl ředitel firmy.

Na základě těchto zjištění by pak měla společnost rychle zjednat nápravu a nečekat na případné havárie. "Jedna střední havárie nás může přijít i na půl milionu korun. Takhle jí můžeme předejít," informoval Seidler. Pomocí termovize lze nalézt i zasypané či zakryté kontrolní šachty a přesné trasy starých rozvodů tepla. "Ke starým rozvodům mnohdy chybí technická dokumentace. Termosnímky by nám mohly pomoci přesně určit, kudy potrubí vede," uvedl Juránek. Data budou moci využít i další organizace Kromě Tepelného hospodářství mohou data z průzkumu využít i další organizace. Problémy se stávajícím vedením mohou mít i vodárny či energetici. Ti mohou podle snímků zjistit, kde leží jejich sítě. Snímky pomohou i archeologům. "Díky nestejnorodosti podloží budou moci lépe lokalizovat nová naleziště," sdělil Juránek.

Výsledky prvního snímkování by měly být známy koncem prvního čtvrtletí. "V průběhu druhého čtvrtletí by mohly být k dispozici na webu," uvedl Seidler. V dalším roce by se termokamera mohla zaměřit i na jiné části Hradce. Pokud se snímkování osvědčí, bude se pravidelně opakovat. "Ne každý měsíc, ale třeba jednou za dva roky takovéto diagnostické snímkování chceme zopakovat," řekl Seidler.

Snímkování města není jednoduché, ovlivňuje ho řada faktorů. Prvním předpokladem pro kvalitní snímky je letadlo, ve kterém je možno kameru umístit tak, aby objektiv směřoval stále kolmo k zemi. "Důležité je i její dobré zavěšení, aby fotografování neovlivnila žádná turbulence," uvedl jednatel firmy Argus Geo System Zdeněk Klusoň.

Nejdůležitější je ale počasí. Snímky by měly být pořízeny v noci nebo v časných ranních hodinách. "Nesmí svítit sluníčko, velmi dobrá je proto souvislá oblačnost. Vítr nesmí foukat rychlostí větší než pět metrů za sekundu, venkovní teplota přesáhnout pěti stupňů. Nemůže se fotit zasněžená krajina ani krajina těsně po dešti," dodal Klusoň.
4. červen 2009
Ani za recese nemusí být obecní obchodní společnosti přítěží měst
Napsali o nás

Název zdroje: časopis Moderní obec
Datum vydání: 2009/6

Budeme-li chápat nynější hospodářskou recesi jako náročnou zkoušku pro firmy a jejich majitele, jak potom asi plní očekávání svých vlastníků obecní obchodní společnosti, které byly do své dnešní podoby transformovány z příspěvkových organizací? V čem spočívá úloha měst jako jediných či většinových vlastníků akcií těchto společností? Vyplatilo se vůbec městům, že se v minulosti svých někdejších příspěvkových organizací nezbavila, jako to učinila mnohá okolní sídla? A nevede světová hospodářská krize k růstu cen či snižování kvality služeb, které obecní společnosti poskytují?…

Více v přiloženém dokumentu (formát PDF, velikost 2,9 MB) (pro stažení klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cíl jako…" nebo "Uložit odkaz jako…")
30. leden 2008
Společnost, která vystupuje ze stínu
Napsali o nás

Název zdroje: 3T – časopis Teplárenského sdružení ČR
Datum vydání: 2008/1

V teplárenství sehrávají významnou úlohu vedle výrobců tepelné energie také její distributoři. Na začátku 90. let při privatizaci teplárenství se jejich počet výrazně navýšil oddělením sítí od zdrojů. Vývojem se však řada distribučních společností opět spojila s výrobci tepla. Buď je nový vlastník tepláren koupil nebo je města s majoritním podílem v teplárně i distribuční společnosti spojila opět v jeden celek. V některých lokalitách zůstává výroba a distribuce tepla rozdělena dodnes. Jako příklad lze uvést Kladno, Havířov, Mladou Boleslav, Zlín nebo Hradec Králové, kde zůstaly distributory tepla městské společnosti.…
Více v přiloženém dokumentu (formát PDF, velikost 316,5 kB) (pro stažení klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cíl jako…" nebo "Uložit odkaz jako…")
29. červen 2007
Úspěšný certifikační audit Tepelného hospodářství
Napsali o nás

Název zdroje: Deník - Hradecký a Pardubický kraj
Datum vydání: 29.06.2007

Certifikační audit dopadl pro společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s. úspěšně.

Jak rozhodlo představenstvo na základě zpracované Firemní globální strategie, zahájila společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s. v červenci 2006 přípravy na certifikaci systému řízení jakosti. V červenci roku 2006 byla podepsána smlouva s konzultační společnosti Dr. Karel Volenec - ELLA - CS a postupně začala příprava pod dohledem konzultanta PaedDr. Jaromíra Víta, CSc. Během období od července 2006 do dubna 2007 byla podrobně připravena veškerá dokumentace, potřebná k certifikaci. Celkem se jednalo o přibližně 50 dokumentů. Konkrétně byly vytvořeny například Příručka jakosti, Politika a cíle jakosti nebo Zápisy z interních auditů a jednotlivé směrnice. Na procesu se podíleli všichni zaměstnanci společnosti. Před certifikací byly provedeny interní výzkumy, které deklarovaly připravenost firmy na samotný certifikační audit. Ten proběhl ve dnech 17. a 18. dubna 2007 pod vedením auditorů společnosti TÜV International s. r. o. Auditoři před představenstvem konstatovali, že společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s. úspěšně absolvovala certifikační audit systému řízení jakosti podle normy, a to v rozsahu: nákup a distribuce tepla, teplé vody a chladu.
25. duben 2007
Otázka pro Jiřího Seidlera
Napsali o nás

Název zdroje: Právo
Datum vydání: 25.04.2007

S čím se prezentujete na Teplárenských dnech v tomto krajském městě?

Hodláme tu informovat veřejnost a podnikatele o vzniku společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, neboť historicky jsme byli vnímáni jako někdejší Bytový podnik. Na výstavě chceme předvést, že jsme se transformovali na firmu evropského standardu. Navíc je na Teplárenských dnech naším cílem získávat nové zákazníky a nabídnout jim alternativu plynu a elektřiny, tedy lacinější a ekologičtější vytápění, než bývá obvyklé.
24. duben 2007
Dnes začínají "Teplárenské dny" v Aldisu
Napsali o nás

Název zdroje: Hradecký deník
Datum vydání: 24.04.2007

Hradec Králové - Na Teplárenských dnech pořádaných ode dneška do 26. dubna v Hradci Králové se premiérově představí i společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s. (THHK).

"Naše společnost si nechala v loňském roce zpracovat analýzu svých silných a slabých stránek. Právě otázka vizualizace a prezentace značky společnosti se ukázala jako naše zásadní slabina," prozradil ředitel společnosti ing. Jiří Seidler. A právě nová vizuální podoba bude jednou z věcí, na kterou se THHK při své historicky první účasti na Teplárenských dnech zaměří.

Společnost by ráda prezentovala i ekologické sítě dodávek tepla pro Hradec Králové a možnost připojení odběratele bez jeho dalšího investičního zatížení. Zásadním tématem letošních Teplárenských dnů bude otázka dálkového zásobování teplem. 
4. duben 2007
Sklady mají pomoci při katastrofách
Napsali o nás

Název zdroje: Mladá fronta Dnes
Datum vydání: 04.04.2007

Hradec Králové - Obyvatelé krajského města ležícího na soutoku dvou velkých řek často hrozících záplavami, by se prý už brzy nemuseli bát, že v případě živelní pohromy zůstanou bez pomoci. Tvrdí to zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže, kteří se rozhodli, že v Hradci Králové zřídí několik humanitárních skladů.

Humanitární pomoc bude uložena ve výměnících
"Na spolupráci jsme se dohodli s Tepelným hospodářstvím Hradec Králové. Společně chceme vytipovat vhodně umístěné výměníkové stanice tepláren, které odpovídají našim představám, a postupně je využít jako distribuční místa pomoci občanům při mimořádných událostech. Třeba při povodních se tak potřebná pomoc dostane co nejblíže postiženým lidem a v nezasažených částech města mohou stanice sloužit jako sběrná místa," uvedl předseda hradeckého oblastního spolku Českého červeného kříže Lukáš Pochylý.

Hlavní sklad bude na hradeckém letišti
Jako hlavní sklad poslouží některý z objektů na hradeckém letišti ve Věkoších. "Zatím máme vytipováno asi pět objektů. Vybereme ten, který bude nejlépe vyhovovat prostorovým podmínkám, bude přístupný i pro větší nákladní automobily a splní bezpečnostní požadavky. Menší sklady se snažíme vybrat tak, aby byly rovnoměrně rozmístěny po celém Hradci. Měly by vzniknout na Moravském, Pražském a Slezském Předměstí i v blízkosti Nového Hradce," řekl Pochylý.
Na financování záměru by se měly podílet oblastní spolek Českého červeného kříže a hradecká společnost Tepelné hospodářství. Do jaké výše se náklady vyšplhají, ale zatím není jasné.
"Humanitární pomoc na území Hradce Králové chceme organizovat dlouhodobě, nejde nám pouze o jednorázové řešení," řekl ředitel společnosti Tepelné hospodářství Jiří Seidler a dodal, že firma by ráda spolupracovala s Českým červeným křížem i na dalších projektech. Hlavní sklad a jeho vybavení by měly být součástí záměru Hradce Králové na přeměnu bývalého vojenského areálu ve Věkoších na neutrální humanitární letiště, centrum pro distribuci humanitární pomoci a výcvikové středisko záchranářů. První humanitární materiál za 1,5 milionu korun dorazil na hradecké letiště o víkendu. Hradeckému Červenému kříži ho věnoval Pardubický kraj.

BackBtn