Dotazník


Vážení odběratelé,
rádi bychom vás požádali o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který vám byl zaslán společně s vyúčtováním za rok 2013 i v tištěné podobě. Snažíme se vám vyjít vstříc, abyste nám rychlejším a příjemnějším způsobem mohli předat Vaše připomínky a komentáře. Vyplnění tohoto online dotazníku vám zabere jen pár minut.
Vaše zpětná vazba je pro nás velmi cenná a vážíme si vaší ochoty poskytnout nám důležité informace, které povedou ke zkvalitnění služeb Tepelného hospodářství Hradec Králové.

Děkujeme
Tým THHK, a.s.

Název a adresa odběratele *

Jméno a telefon osoby, která dotazník vyplnila (nepovinný údaj)
Jméno
Telefon
Jste spokojen s dodávkou tepla a teplé vody?
Teplo *
Teplá voda *
Jste spokojen s komunikací mezi Vámi a naší společností? *

Jste dostatečně informován o odstávkách a cenách tepla?
odstávky *
Cena *
Navštěvujete webové stránky www.thhk.cz? *

Jste spokojeni s informacemi umístěnými na našich webových stránkách?
Známka *
Je Váš objekt zateplen? *

Jsou ve Vašem objektu vyměněna původní okna? *

Odstávky