Základní údaje

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174

Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.


Základní údaje

Základní jmění: 251 400 000,- Kč
25 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč
14 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, v listinné podobě.
Akcie nejsou věřejně obchodovatelné.


Předmět podnikání:
1. rozvod tepelné energie
2. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
3. montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
4. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
5. vodoinstalatérství , topenářství
6. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
7. pronájem nemovitostí a nebytových prostor


Poslání společnosti

Poslání společnosti THHK, a.s. vyjadřuje dlouhodobě platné priority.
Preferujeme kvalitu vztahů se zákazníky a dodavateli.
Za rozhodující faktor úspěchu naší společnosti nadále považujeme chápání a postupné naplňování potřeb a zájmů našich obchodních partnerů, spolupracovníků, akcionáře a všech ostatních subjektů.

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. je nejvýznamnějším dodavatelem tepla a teplé vody ve spádovém území města Hradec Králové, který chce být odběrateli a hradeckou veřejností vnímán jako zodpovědný distributor uvedených komodit.

  • Společnost je schopna naplnit očekávání na úrovni akcionáře a obchodních partnerů jak v dodávání tepla a teplé vody, tak i v přispívání k celkovému rozvoji území města.
  • Společnost zodpvědně podniká tak, aby byla schopna prostřednictvím přijatelné cenové politiky zajistit v odvětví obvykle dosahovanou míru návratnosti investovaných zdrojů.
  • Společnost zkvalitňuje proces řízení a kontroly teplárenské soustavy.
  • Společnost dlouhodobě udržuje svoji konkurenční výhodu jak v cenové hladině, tak v úrovni kvality poskytovaných služeb, v souladu se specifickými zákaznickými požadavky.
  • Společnost rozšiřuje a zkvalitňuje vztahy se strategickým dodavatelem tepla a významnými dodavateli klíčových technologií a služeb.
  • Společnost je připravena ve spolupráci se strategickým dodavatelem tepla realizovat dodávku tepla a teplé vody do nových lokalit území města s ohledem na přijatelnost ekonomicko-technických parametrů.
Odstávky