Žádost o připojení

Pokud byste se rádi připojili do naší sítě SZT, můžete nám odeslat přihlášku také prostřednictvím následujícího formuláře. Abychom Vás poté mohli kontaktovat, prosíme vyplňte všechny povinné položky formuláře (pokud nemáte e-mailovou adresu, zadejte alespoň telefon). Povinné položky jsou zvýrazněny hvězdičkou "*".

Adresa odběrného místa *


Odběratel

Název organizace/jméno *
Sídlo/adresa *
Vaše e-mailová adresa: *
Telefon: *
IČ/r.č.: *
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:
Oprávněná osoba:
Majitel objektu: *
Datum počátku odběru
(ve tvaru DD.MM.RRRR): *

Pověření kontaktních osob odběratele

na koho se můžeme obrátit (jméno, telefon, e-mail) ve věcech…
technickýchfinančních
Zasílací adresa (pokud je jiná, než je uvedena u odběratele)
Předané podklady

Účel odběru tepla *

teplo pro otop byty
teplo pro otop nebyty
teplá voda byty
teplá voda nebyty
VZT byty
VZT nebyty

Připojný příkonPředpoklad odběru
teplo pro otop:kWteplo pro otop:GJ
teplá voda:kWteplá voda:m3
průtok:m3/hod.ohřev TV (DPS):GJ
diferenční tlak:kPa

Výměra podlahových ploch
bytyv m2počet:
nebytové prostoryv m2počet:
celkemv m2počet:

Měření odběru teplé vody
Vybavení objektu regulační technikou ?)

?) 1. Termostatické ventily vč. regulátoru diferenčniho tlaku na patě objektu
     2. Ekvitermní regulace na patě objektu
     3. Zónová regulace objektu


Odstávky