Technické připojovací podmínky

Technické připojovací podmínky jsou závazným dokumentem stanovující technické připojovací podmínky pro připojení odběru tepla na teplárenskou soustavu zásobování teplem Elektrárna Opatovice, a.s. Tímto dokumentem je vázána funkčnost jednotlivých prvků soustavy centrálního zásobování teplem ve všech případech.

Technické připojovací podmínky platí pro připojení a provoz zařízení, která jsou nebo budou připojena do této soustavy.

Zařízení, která byla připojena do data vydání těchto TPP, mohou být dále provozována, pokud neodporují zákonným podmínkám bezpečnosti a požadavkům na spolehlivost a ekonomii provozu SZT. V opačném případě budou v dohodnutém termínu zařízení upravena. Při opravách, rekonstrukcích a změnách je nutno respektovat tyto TPP.

Znění technických připojovacích podmínek si stáhněte zde:  

 ico-pdf

Technické připojovací podmínky

 (formát PDF, velikost 499 KB)

Odstávky