Služby

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Zajišťujeme:

  • dodávku tepla a teplé vody (dále jen ,,Tv") do objektů ze soustavy Elektrárny Opatovice, a.s. prostřednictvím předávacích horkovodních stanic ve své správě a majetku na území Hradec Králové
  • měření spotřeby tepla včetně zajištění servisu
  • opravy, demontáže a montáže zařízení na výrobu a rozvod tepla na venkovních a domovních rozvodech ústředního topení a Tv
  • poradenskou činnost v oblasti zásobování teplem a Tv, uzavírání smluv na odběr tepla a Tv, kalkulace cen tepla a vyúčtování


 

Nájemné nebytových prostor:

cena bez DPH

cena s DPH 20%
roční nájemné v Kč / 1m2
(administrativní budova)
1.600 / Kč m2 1.920 Kč / m2
roční nájemné v Kč / 1m2
(nebytové prostory na PS)
cena se stanovuje podle technického
stavu pronajímaného objektu

Odstávky