Občanské sdružení Laxus

Společnost THHK uvolnila část prostor ve výměníku B38 pro potřeby občanského sdružení Laxus, jehož posláním je poskytování odborných, výzkumem ověřených služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením v souvislosti s jejich rizikovým či problémovým chováním.

www.laxus.cz

Odstávky