Společenská odpovědnost THHK

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR - SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

Filozofie THHK

Společenská odpovědnost firem představuje dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

Závazky se skládají ze tří hlavních oblastí:

  • ekonomická odpovědnost
  • sociální odpovědnost
  • environmentální odpovědnost

Jedná se o kontinuální závazek podniku chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. - Společenská odpovědnost organizace je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními "stakeholders" (partneři v podnikání).

Filozofie:

Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s. je zodpovědné ke svému okolí. Součástí filozofie našich firemních aktivit je strategie, kterou přispíváme k celkovému rozvoji města Hradec Králové.

Jsme odpovědní vůči prostředí a společnosti, naše odpovědnost se týká životního prostředí, klientů, dodavatelů, zaměstnanců a široké veřejnosti.

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové navazuje na filozofii, ze které vůči společnosti vycházel například Tomáš Baťa. Předmět činnosti společnosti THHK se netýká pouze firemního prostředí, ale také okolí, v němž naše organizace působí.Podporované projekty Tepelného hospodářství Hradec Králové:

Společnost THHK, a.s. se profiluje v oblasti společenské odpovědnosti zejména na podporu vzdělávání, kultury, mládežnického sportu a podporu občanských sdružení působících ve městě Hradci Králové.

Odstávky