Projekt „Humanizace předávacích stanic“

V rámci projektu „Humanizace předávacích stanic“ budou v průběhu 10 let zrekonstruovány stávající předávací stanice. Předávací stanice budou přestavěny dle standardu designu, který si můžete prohlédnout na následujících obrázcích.


 

Realizováno:

Městská knihovna

V souladu s koncepcí humanizace předávacích stanic byla jako první přestavěna předávací stanice C33 v Hradci Králové – Třebeši, ve Formánkově ulici.

Předávací stanice byla přestavěna pro potřeby městské knihovny, je zde umístěno centrum vzdělávání pro zhruba 7500 lidí z nejbližšího okolí.

V knihovně je k dispozici technika pro studium a zábavu, samozřejmostí je napojení knihovny na systém MOS HK.

Původní stav: Studie: Současnost:  


 

Sbor dobrovolných hasičů v Malšovicích

Do řady zrekonstruovaných předávacích stanic v rámci projektu „Humanizace předávacích stanic“ se zařadil na sklonku roku 2009 i objekt C17, nacházející se poblíž bývalého Kina mladých v Hradci Králové v ulici Čajkovského.

Slavnostní předání nově zrekonstruovaných prostor předávací stanice C17 pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů v Malšovicích se uskutečnilo 29. října 2009. Zúčastnili se ho zástupci Statutárního města Hradce Králové, členové Sboru dobrovolných hasičů Malšovice a v neposlední řadě aktéři tohoto veřejně prospěšného projektu - Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Původní stav: Současnost:

Odstávky