Historie

Hradec Králové - teplofikace města, historie a současný stav

První studie zásobování města Hradce Králové teplem byla zpracována ing. Podroužkem již v roce 1958. Již tehdy se objevily první úvahy o elektrárně Opatovice nad Labem, která by kvůli zásobování teplem měst Hradce Králové a Pardubic byla situována mezi obě sousední města. Od té doby byla vypracována řada studií a koncepcí na způsob vyřešení zásobování města Hradce Králové teplem. Budovaly se tzv. provizorní blokové a domovní kotelny v nově budovaném sídlišti Slezské Sever a na třídě SNP.

V letech 1960-1962 byla ve městě vybudovaná první dálková trasa horkovodního potrubí. Později byla připojena celá část města ležící na pravém břehu Labe a to až do doby přepojení na systém centralizovaného zásobování teplem z elektrárny Opatovice. K tomu došlo v letech 1976-1985.

Rok 1968 znamenal zlomový okamžik pro dnešní stav teplofikace města Hradce Králové. Bývalá Ústřední správa energetiky s konečnou platností rozhodla o využití elektrárny Opatovice jako základního zdroje tepla pro města Hradec Králové, Pardubic a Chrudimi.

Na základě rozhodnutí ministra energetiky bylo nově zpracováno ve VČE Hradec Králové v roce 1968 generelní řešení tepelných sítí a v roce 1969 v Energoprojektu Praha studie souboru staveb včetně prvních projektových úkolů. Zároveň bylo rozhodnuto, že přípravu a realizaci bude zajišťovat elektrárna Opatovice.

V listopadu roku 1974 byl systém centralizovaného zásobování teplem (CZT) uveden do provozu a byla zahájena dodávka tepla do města Hradce Králové z elektrárny Opatovice nad Labem.

více »


 

Odstávky