Ekologie

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové klade velký důraz na ochranu životního prostředí a na ekologické chování nejen své firmy, ale i výrobce a dodavatele tepla, společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) a ostatních dodavatelů.

Výrobce tepla EOP má na svém zdroji instalován jeden z nejmodernějších a nejlepších systémů, které zaručují velmi vysokou odlučivost škodlivin ze spalovacího procesu, ať už se jedná o popílek, nebo oxidy dusíku a síry. Svým znečišťováním se zdaleka nemůže srovnávat s nízko-emitujícími znečišťovateli ovzduší (plynové a jiné kotelny), neboť ty nikdy nebudou mít tak dokonalé systémy čištění vzduchu po spalování.

Samotné Tepelné hospodářství HK nemá ve svém majetku ani správě žádné zdroje znečištění (myšleny zdroje tepla), při provozu distribuční sítě prakticky nemůže dojít ke znečištění životního prostředí. Havárie způsobené provozem nepředstavují pro životní prostředí vážné riziko ohrožení – maximálně může dojít k úniku teplé vody, která je ale technologicky čistá, tedy zdravotně nezávadná.

  


A)
Jak ušetřit energii
Šetření teplem je jednou z možností, jak šetřit i životní prostředí. Pokud budeme dodržovat zásady správného vytápění, budeme šetřit i životní prostředí a ušetříme i poměrně velké množství tepelné energie, tedy finančních nákladů. Bylo spočítáno, že dobře navrženým systémem izolace objektu a regulace topné soustavy lze ušetřit až 40 % tepelné energie.

Zateplení:
Jaké faktory nejvíc ovlivní šetření teplem? V následující tabulce je přehledně shrnuto, kolik energie se dá ušetřit kterým systémem:

Zateplení objektu (fasáda, střecha) - cca 10 - 20 %

Nová dobře těsnící okna - cca 10 %

Osazení radiátorů termoventily - cca 9 % *

* - pokud máte dobře zateplen objekt a nemáte nainstalovány termostatické ventily, často nemusíte ušetřit psaných 30 %, ale mnohem méně. Pokud totiž máte v bytě staré ventily, kterými se nedá pořádně otáčet a regulovat množství teplé vody přiváděných do radiátorů, může se velmi jednoduše stát, že budete pro svou tepelnou pohodu v bytě nuceni velmi větrat a budete topit, jak se lidově říká: „Pánu Bohu do oken“.

Větrání:
Určitě bychom neměli zapomenout ani na správné zásady větrání. Větráme co největší objem vzduchu za co nejmenší čas. Tedy tak, že okno otevřeme dokořán na kratší dobu, než abychom větrali mírně otevřeným oknem dlouhou dobu.

Zvýšení tepelného spádu:
Ušetřit energii lze také dokonalejším využitím tepla neseného médiem, například využití odpadního tepla z topení v radiátorech do systému podlahového nebo jiného nízko-potenciálního systému vytápění. Velikost tepelné energie je totiž přímo úměrná tepelnému spádu na začátku a na konci procesu vytápění. Klasická teplota média, které již bylo využito k vytápění, je něco málo pod 70 °C. Pokud toto médium použijeme ještě k podlahovému vytápění a snížíme jeho teplotu na nějakých 35 ºC, využijeme tak další energii, kterou bychom jinak vrátili zpět do soustavy.

Ostatní způsoby, jak ušetřit:
Dalšími možnostmi, jak ušetřit další procenta energie za vytápění, může být například:

Zkrácením záclon – Teplo sálající z radiátorů má tendenci jít směrem ke stropu (teplejší vzduch je lehčí než studený) a pokud máte záclony až na zem, tak teplo přes tyto záclony prochází hůř než když by tam tato překážka nebyla. Teplo nejde směrem do místnosti, ale jde směrem ke stropu. Tím pádem nám nevytváří kýžený efekt tepelné pohody v místnosti. Záclony tedy volte takové délky, aby nepřekrývaly tělesa radiátorů.

Vnitřní tepelné izolace – Tepelné fólie, nebo reflexní izolace dokážou svým umístěním na podlahu nebo stěnu také ušetřit nemalé finanční prostředky. V nezatepleném bytě se tato investice vyplatí zhruba za jednu topnou sezónu.

Udržováním vlhkosti v rozmezí 50 – 65 % - Je vhodné udržovat vlhkost vzduchu na úrovni 50 - 65% pomocí odpařovačů vody, květin, akvárií, mechárií apod. Při vlhkosti vzduchu 30% a teplotě 23°C máme totiž stejnou tepelnou pohodu jako při teplotě 21°C a vlhkosti vzduchu 60%. Ušetříme přitom 12 % tepla.

Lidský faktor - naučte se regulovat teplotu v místnosti ventily místo toho, abyste větrali. Lidský faktor je totiž v šetření tepelnou energií rozhodujícím činitelem, na kterém vše závisí.


B/
Srovnání s ostatními dodavateli tepla
Pro porovnání cen vytápění různými druhy paliv byl vytvořen názorný graf, který nám říká, kolik protopíme každou zimu za vytápění rodinného domu s tepelnou ztrátou 15 kW a kolik musíme investovat, když jednou za 20 let obnovíme kotle (odpisy). Ekologické hledisko srovnávaných způsobů vytápění není vůbec zohledněno. Každý asi ví, že při spalování uhlí vzniká hustý dráždivý dým, který je plný popílku, síry a dalších látek, které jdou přímo do komína. V případě spalování lehkého topného oleje a plynu je ekologická zátěž menší, vznikají ale oxidy dusíku, které negativně působí na zdraví člověka. V případě vytápění elektřinou nebo ze soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) je dopad na životní prostředí minimální (elektrárny mají velmi sofistikované systémy pro odlučování popílku a zachytávání škodlivých oxidů vznikajících při spalování). Je nutné podotknout, že při zásobování teplem od nás ze soustavy CZT většinou nehradí cenu objektové předávací stanice majitel objektu, ale Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 


 
Pro vytápění bytu počítejte zhruba se stejnými náklady na obnovu (odpisy) a s polovičními provozními náklady

Odstávky