Aktuality

Archív 2009 | Archív 2010 | Archív 2011 | Archív 2012 | Archív 2013 | Archív 2014 | Archív 2015

01.12.2014 -  Oznámení o ceně tepla na rok 2015
Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. oznamuje svým odběratelům cenu tepla a teplé vody od 1. 1. 2015
Cena tepla na výstupu ze sekundárního rozvodu a domovní předávací stanice: 425,20 Kč/GJ (bez DPH)
Cena tepla na výstupu z centrální předávací stanice a cena tepla pro ohřev vody: 382,70 Kč/GJ (bez DPH)
28.11.2014 -  Krátkodobé přerušení dodávek tepla a teplé vody v části centra Hradce Králové
Z důvodu havárie primárního potrubí je dne 28.11.2014 od ranních hodin přerušena dodávka tepla a teplé vody pro část obyvatel ulic Eliščina nábřeží, Šimkova, Buzulucka a Pospíšilova v Hradci Králové.
V tuto chvíli se na místě intenzivně pracuje na odstranění havárie. S ohledem na složitost opravy této havarijní situace nelze přesně odhadno...
27.11.2014 -  Přerušení dodávky tepla a teplé vody v části ulic Čajkovského, Mrštíkova, Štěchova a Na Občinách
Oznamujeme všem odběratelům, že z důvodu havárie na soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice byla přerušena dodávka tepla a teplé vody v části ulic Čajkovského, Mrštíkova, Štěchova a Na Občinách.  Na odstranění havárie se pracuje. Ačkoliv firmy dělají pro rychlé obnovení dodávky tepla maximum, lze předpokládat, že oprava bude ukonč...
21.11.2014 -  Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) nebude pro rok 2015 dvousložkovou cenu zavádět
T I S K O V Á Z P R Á V A Kontakt: Ing. Jiří Seidler, ředitel THHK, tel. + 420 731 548 848 Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) nebude pro rok 2015 dvousložkovou cenu zavádět Hradec Králové – Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, v návaznosti na zavedení dvousložkového obchodního mo...
14.10.2014 -  Změna kvality teplé vody.
Na základě oznámení dodavatele studené vody Královéhradecká provozní, a.s. informujeme naše odběratele o možném zhoršení kvality dodávek teplé vody způsobené rekonstrukcí páteřního rozvodu studené vody. Za případné nepříjemnosti se odběratelům omlouváme a děkujeme za pochopení.
23.09.2014 -  Topná sezóna byla zahájena
Vzhledem k vývoji klimatických podmínek a z důvodu kontroly připravenosti topných systémů se Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. rozhodlo dnešním dnem zahájit dodávku tepla v Hradci Králové.
Hradec Králové – Spor mezi městskou společností Tepelné hospodářství Hradec Králové a Elektrárnami Opatovice o navýšení cen tepla pro rok 2014 byl ukončen po půl roce smírnou cestou. Obě strany podepsaly memorandum, ve kterém se dohodly na vzájemné spolupráci, která by měla i nadále udržet nejnižší cenu tepla pro královéhradec...
více info...
Hradec Králové – Počínaje 1. srpnem 2014 vzrostou v Hradci Králové mírně ceny tepla a teplé vody. Sekundární cena na výstupu ze sekundárního rozvodu a domovní předávací stanice tak vzroste o 2,51% na 407.9 Kč/GJ (bez DPH), a cena pro ohřev vody a na výstupu z centrální předávací stanice pak o 2,61% na 367,55 Kč/GJ (bez DP...
více info...
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. (THHK) oznamuje svým zákazníkům, že v úterý 10.června 2014 bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem odstávky je provedení komplexní tlakové zkoušky horkovodních (primárních) rozvodů v celé soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice, a.s.. Úkolem je prověřit stav a zajistit spole...
více info...
Městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) se nevzdává ve své snaze poukázat na současný nevyhovující způsob regulace chování teplárenských monopolů. Po podání podnětu k Energetickému regulačnímu úřadu (ERU) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS) nyní podává informace k Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny P...
více info...
Hradec Králové – Městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) v tomto týdnu podala podnět k přezkoumání možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ze strany dodavatele tepla společnosti Elektráren Opatovice (EOP), také na Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚOHS). .
více info...
Odstávky