Hradec Králové – Spor mezi městskou společností Tepelné hospodářství Hradec Králové a Elektrárnami Opatovice o navýšení cen tepla pro rok 2014 byl ukončen po půl roce smírnou cestou. Obě strany podepsaly memorandum, ve kterém se dohodly na vzájemné spolupráci, která by měla i nadále udržet nejnižší cenu tepla pro královéhradecké občany a zvyšovat kvalitu dodávek tepla a teplé vody.

více info...

Hradec Králové – Počínaje 1. srpnem 2014 vzrostou v Hradci Králové mírně ceny tepla a teplé vody. Sekundární cena na výstupu ze sekundárního rozvodu a domovní předávací stanice tak vzroste o 2,51% na 407.9 Kč/GJ (bez DPH), a cena pro ohřev vody a na výstupu z centrální předávací stanice pak o 2,61% na 367,55 Kč/GJ (bez DPH).

více info...

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. (THHK) oznamuje svým zákazníkům, že v úterý 10.června 2014 bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem odstávky je provedení komplexní tlakové zkoušky horkovodních (primárních) rozvodů v celé soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice, a.s.. Úkolem je prověřit stav a zajistit spolehlivost primárních tepelných sítí během příští topné sezóny.

více info...


další aktuality »

Tepelné hospodářství Hradec Králové – teplo a teplá voda - THHK

Pravidelná údržba

28. srpna 2014

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 8. září 2014 8:00 do 10. září 2014 16:00 bude z důvodu plánované údržby technologie přerušena dodávka teplé vody z předávací stanice B18 v ulicích U Koruny a Puškinova.

Pravidelná údržba

22. srpna 2014

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 20. srpna 2014 22:00 do 21. srpna 2014 14:00 bude z důvodu odstávky primárního horkovodu Elektrárny Opatovice a.s. přerušena dodávka teplé vody z předávacích stanic B06, B11, B14, B18, B19, B20, B22, B23, B25, B31 v ulicích Nerudova, Albertova, P.Hanuše, V Koutech, Gočárova, Polákova, Puškinova, S.K.Neumanna, U Koruny, Dukelská, Letců, Herbenova, Chelčického, Kollárova, Haškova, A.Dvořáka, Vocelova, J.Krušiny, Veverkova, V Lipkách, Fr. Šrámka, Horova, Habermanova, Na Okrouhlíku, Sladkovského, Wolkerova, Vrchlického, Sukovy sady, Břetislavova, Riegrovo nám., Střelecká a Šmilovského.

Pravidelná údržba

20. srpna 2014

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 19. srpna 2014 0:00 do 20. srpna 2014 20:00 bude z důvodu odstávky primárního horkovodu Elektrárny Opatovice a.s. přerušena dodávka teplé vody z předávacích stanic C 26, C 31, C 32, C 33, C 34, C 35, C 50, C 123, C 124, C 125, C 126, C 131, C 132, C 133, C 134, C 168 v ulicích Sekaninova, Hradecká, Na Břehách, Vysocká, Štefánikova, Šantrochova, Formánkova, Sezemická, Suchého, Exnarova a Svatojánská.

Pravidelná údržba

18. srpna 2014

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 12. srpna 2014 22:00 do 13. srpna 2014 15:00 bude z důvodu odstávky primárního horkovodu Elektrárny Opatovice a.s. přerušena dodávka teplé vody z předávacích stanic B06, B11, B14, B18, B19, B20, B22, B23, B25, B31 v ulicích Nerudova, Albertova, P.Hanuše, V Koutech, Gočárova, Polákova, Puškinova, S.K.Neumanna, U Koruny, Dukelská, Letců, Herbenova, Chelčického, Kollárova, Haškova, A.Dvořáka, Vocelova, J.Krušiny, Veverkova, V Lipkách, Fr. Šrámka, Horova, Habermanova, Na Okrouhlíku, Sladkovského, Wolkerova, Vrchlického, Sukovy sady, Břetislavova, Riegrovo nám., Střelecká a Šmilovského.

seznam všech odstávek »

mapa odstávek »