Obchodní společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., se sídlem Na Brně 362/15, PSČ 500 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765, tímto v souladu s čl. 7 obchodních podmínek pro dodávku tepla a teplé vody, oznamuje svým odběratelům, že s účinností od 1. 1. 2016 dochází ke změně těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek je dostupné na internetových stránkách společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. a na kontaktních místech společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

více info...

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. (THHK) oznamuje svým zákazníkům, že v úterý 9.června 2015 bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem odstávky je provedení komplexní tlakové zkoušky horkovodních (primárních) rozvodů v celé soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice, a.s.. Úkolem je prověřit stav a zajistit spolehlivost primárních tepelných sítí během příští topné sezóny. Vlastní tlaková zkouška bude zahájena v 8:30 hodin, a předcházet jí bude v době od 6:00 postupné uzavírání jednotlivých předávacích stanic tak, aby byly všechny do zahájení tlakové zkoušky odpojeny od soustavy.

více info...


další aktuality »

Tepelné hospodářství Hradec Králové – teplo a teplá voda - THHK

Pravidelná údržba

26. května 2016

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 26. května 2016 7:00 do 26. května 2016 15:00 bude z důvodu plánované údržby technologie přerušena dodávka teplé vody z předávací stanice B 14 v ulicích Habrmanova, Horova, Gočárova, Polákova, Nerudova, Vrchlického, Střelecká a V Koutech.

Pravidelná údržba

24. května 2016

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 24. května 2016 7:00 do 24. května 2016 15:00 bude z důvodu plánované údržby technologie přerušena dodávka teplé vody z předávací stanice B 59 v ulicích L.Štúra, Šimkova, Divišova, Nábřeží Osvoboditelů a Eliščino nábřeží.

Pravidelná údržba

16. května 2016

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 16. května 2016 22:00 do 19. května 2016 18:00 bude z důvodu odstávky primárního horkovodu Elektrárny Opatovice a.s. přerušena dodávka tepla i teplé vody z předávacích stanic A 11, 15 a 16 v ulicích Pouchovská, Severní, Slezská a Lužická.

Pravidelná údržba

26. dubna 2016

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 26. dubna 2016 8:00 do 26. dubna 2016 12:00 bude z důvodu přerušení dodávky studené vody dodavatelem přerušena dodávka teplé vody v ulici Okružní a Na Střezině

seznam všech odstávek »

mapa odstávek »