29. září 2015
Oznámení o změně obchodních podmínek společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody

Obchodní společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., se sídlem Na Brně 362/15, PSČ 500 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765, tímto v souladu s čl. 7 obchodních podmínek pro dodávku tepla a teplé vody, oznamuje svým odběratelům, že s účinností od 1. 1. 2016 dochází ke změně těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek je dostupné na internetových stránkách společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. a na kontaktních místech společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

01. července 2015
Havárie horkovodu

Přerušení dodávky teplé vody v části Moravského předměstí Z důvodu havárie primárního potrubí je dne 1.7.2015 od ranních hodin přerušena dodávka teplé vody pro část obyvatel ulic Durychova, Na Rozhraní, Pod Zámečkem, E. Beneše a J. Masaryka v Hradci Králové.
V tuto chvíli se na místě intenzivně pracuje na odstranění havárie. S ohledem na složitost opravy této havarijní situace nelze přesně odhadnout čas obnovení dodávky.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. (THHK) oznamuje svým zákazníkům, že v úterý 9.června 2015 bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem odstávky je provedení komplexní tlakové zkoušky horkovodních (primárních) rozvodů v celé soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice, a.s.. Úkolem je prověřit stav a zajistit spolehlivost primárních tepelných sítí během příští topné sezóny. Vlastní tlaková zkouška bude zahájena v 8:30 hodin, a předcházet jí bude v době od 6:00 postupné uzavírání jednotlivých předávacích stanic tak, aby byly všechny do zahájení tlakové zkoušky odpojeny od soustavy.

více info...


další aktuality »

Tepelné hospodářství Hradec Králové – teplo a teplá voda - THHK

Pravidelná údržba

7. října 2015

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 29. října 2015 7:30 do 29. října 2015 18:30 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dodavatelem přerušena dodávka tepla i teplé vody z předávací stanice C 41 v ulicích Pod Zámečkem a Urxova.

Pravidelná údržba

7. října 2015

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 23. října 2015 8:00 do 23. října 2015 15:00 bude z důvodu plánované údržby technologie přerušena dodávka teplé vody z předávací stanice A 28 v ulicích Markovická, Brandlova, Myslivečkova, Jánošíkova a SNP.

Pravidelná údržba

7. října 2015

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 22. října 2015 8:00 do 22. října 2015 15:00 bude z důvodu plánované údržby technologie přerušena dodávka teplé vody z předávací stanice A 25 v ulicích Krátká, Sládkova, Březová, Kladská a SNP.

Pravidelná údržba

7. října 2015

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. se omlouvá svým zákazníkům, že v době od 21. října 2015 8:00 do 21. října 2015 15:00 bude z důvodu plánované údržby technologie přerušena dodávka teplé vody z předávací stanice A 20 v ulicích Lidická, Markovická, Slezská, Gagarinova a SNP.

seznam všech odstávek »

mapa odstávek »